Indhold start

Om os - Tornhøjgaard

Kontakt

Kontaktperson

Dan Skov
dsko-aeh@aalborg.dk
Telefon: 31990895

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1

32 pladser - ingen ledige

Særlige forhold

Pladserne er tiltænkt udviklingshæmmede voksne uden øvrige psykiatriske diagnoser eller svære/ adfærdsmæssige problemer.

Virksomhedsoplysninger