Indhold start

Om os - Afdeling B, Nørholm, Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Kontakt

Adresse

Allingevej 6
7400 Herning

Kontaktperson

Helle Christina Jensen
hecjes@rm.dk
Telefon: 29625455

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

9 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Samarbejdsaftaler

VISO aftale

Tilbuddet er leverandør af specialydelser

Afdelingen er en del af Nørholm, Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Virksomhedsoplysninger