Indhold start

Om os - Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisbakke

Kontakt

Kontaktperson

Malene Wendtland Sørensen
maws@rn.dk
Telefon: 21158550

Pladser

Aktivitets- og samværstilbud, § 104

67 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Tilbuddet tilstræber at tilrette indsats og rammer efter den enkelte borgers individuelle behov.

Samarbejdsaftaler

VISO aftale

Tilbuddet er leverandør af specialydelser

Virksomhedsoplysninger