Indhold start

Om os - Botilbuddet Studievej 15

Kontakt

Kontaktperson

Pernille Charlotte Sørensen
pern-aeh@aalborg.dk
Telefon: 99827100

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

30 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Samarbejdsaftaler

Aftale om fast køb af pladser med

Aalborg kommune

Virksomhedsoplysninger