Indhold start

Om os - Boligerne ved Gammelmosen

Kontakt

Adresse

Bank-Mikkelsens Vej 10A
2820 Gentofte

Kontaktperson

Margrethe Nørgaard
mang@gentofte.dk
Telefon: 39987070

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

24 pladser - ingen ledige
Tilbudstypen omfatter skærmede pladser

Særlige forhold

Boligerne ved Gammelmosen hører til typen af højt specialiserede og yder støtte af omfattende og fuldt omfang. Det er i begrænset omfang muligt at etablere skærmede enheder med individuel udmålt støtte og dermed en særlig takst. Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, hvilken takst for ydelsen, der skal benyttes.

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

GENTOFTE KOMMUNE

Afdelingen er en del af Boligerne ved Gammelmosen

Virksomhedsoplysninger