Indhold start

Om os - CSA Center for Senhjerneskadede Assens

Kontakt

Kontaktperson

Karina Maj Nielsen
kamni@assens.dk
Telefon: 64747731

Pladser

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

8 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Botilbuddet har 1 plads efter § 105, som er til midlertidigt ophold.

Midlertidigt botilbud, § 107

1 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser

Særlige forhold

Botilbuddet har 1 plads efter § 107, som er til midlertidigt ophold.

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Assens kommune

Virksomhedsoplysninger