Indhold start

Om os - Grimstrupvej

Kontakt

Adresse

Grimstrupvej 101D
4700 Næstved

Kontaktperson

Helle Pedersen
lled@vordingborg.dk
Telefon: 29280542

Pladser

Længerevarende botilbud, § 108

4 pladser - ingen ledige

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

9 pladser - ingen ledige

Samarbejdsaftaler

Driftsaftale med

Vordingborg kommune

VISO aftale

Tilbuddet er leverandør af specialydelser

Afdelingen er en del af Autismecenter Storstrøm

Virksomhedsoplysninger